33

Γιατί οι ξανθιές δεν μπορούν να γράψουν το 33...;

Γιατί δεν ξέρουν ποιο 3 να βάλουν πρώτο....