Στα Ανώγια

Ένας Ανωγειανός λέει σε έναν άλλο Ανωγειανό:
Έκανα έρωτα με την γυναίκα σου, τώρα τι είμαστε ;
-Και του απαντά ο άλλος: Πάτσι...!!!